Jak vznikl Měsíc?

Vznik Měsíce je jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších aspektů astronomie. Existuje několik teorií, které se pokoušejí vysvětlit, jak vznikl:

  1. Velký impaktový model (The Giant Impact Hypothesis): Tato teorie je nejvíce akceptovaná a říká, že Měsíc vznikl po srážce Země s planetárním tělesem velikosti Marsu nazývaným Theia. Tato srážka byla natolik silná, že zanechala obrovský oblak trosky, který se postupně sesypal a utvořil Měsíc.
  2. Koalescence (The Co-formation Theory): Podle této teorie se Měsíc utvořil společně se Zemí a dalšími tělesy v rané sluneční soustavě. Tělesa byla původně součástí prachového disku obklopujícího mladé Slunce. Postupně se shlukovala a formovala planety a měsíce.
  3. Fang (The Fission Hypothesis): Tato teorie tvrdí, že Měsíc byl kdysi součástí Země a oddělil se od ní kvůli rychlé rotaci. Tento model se však setkal s výzvami vysvětlit některé pozorované charakteristiky Měsíce, jako je jeho chemické složení.

Každá z těchto teorií má své výhody a nevýhody, a výzkum v této oblasti stále pokračuje. Nicméně, Giant Impact Hypothesis je momentálně nejvíce podporovanou a přijímanou teorií o vzniku Měsíce.