Stručná historie biologické války

Biologická válka, známá také jako zárodečná válka, je jednou z nejnebezpečnějších forem válčení, které lidstvo zná. Má schopnost vyhladit celé populace a druhy z povrchu Země. Týká se použití živých biologických agens, zejména infekčních agens, jako jsou viry, bakterie, houby a biologické toxiny k terorizaci, zabíjení a zneškodňování lidských bytostí, rostlin a zvířat jako záměrný válečný akt. Bioterorismus také souvisí s biologickou válkou, rozdíl je v tom, že v prvním případě jsou biologické zbraně používány národním státem tajně nebo nenárodními skupinami, jako jsou teroristické organizace, zatímco v druhém případě jsou zbraně používány národními státy. během vyhlášených válečných událostí.

Biologické Bojové Látky

Činidla, která mohou být použita v biologickém boji, se velmi liší svým genetickým složením, buněčnou strukturou, letalitou, inkubační dobou, nakažlivostí a dalšími faktory. Primárně lze jako biologické zbraně potenciálně použít pět typů biologických látek: viry (například virus neštovic a viry, které způsobují hemoragické horečky), bakterie (jako bakterie způsobující antrax, choleru, botulismus, dýmějový mor, tularémii a Brucelóza), houby (jako prostředky pro ničení plodin), Rickettsie (mikroby způsobující tyfus a Q horečku) a rostlinné, zvířecí a mikrobiální toxiny.

Použití Biologických Zbraní V Historii

Existuje mnoho příkladů z minulosti, které prokázaly vysokou letalitu biologických zbraní. Již ve 14. století byly mrtvoly obětí moru katapultovány Mongoly přes jejich hradby do černomořského přístavu Caffa, čímž byli vyděšení obyvatelé regionu nuceni uprchnout. Historici se často domnívají, že lodě z tohoto přístavu převážely mor do Itálie, odkud se rozšířil jako epidemie mezi evropskou populaci a zabil téměř 25 milionů lidí. Neštovice eliminovaly tisíce původních Američanů v Severní Americe, když během francouzských a indiánských válek roku 1767 britští vojáci záměrně představili domorodým Američanům přikrývky používané oběťmi malých neštovic.

Biologická válka se během světových válek ještě více rozmohla. V první světové válce německé síly zavedly tajný program na poškození dobytka spojeneckých sil šířením antraxu mezi druhy hospodářských zvířat. Během druhé světové války Japonsko intenzivně experimentovalo s biologickou válkou a zabilo téměř 3 000 lidských subjektů, z nichž mnozí byli váleční zajatci, testováním biologických zbraní na nich. Po světových válkách mnoho národů zapojených do války pokračovalo v provádění rozsáhlého výzkumu biologické války během éry studené války. Úmluva o biologických zbraních konaná v roce 1972 však požadovala, aby všechny země zastavily takové programy zahrnující vývoj biologických zbraní. Tvrdilo se, že navzdory podepsání smlouvy o prosazování zákona proti biologickým zbraním Sovětský svaz pokračoval ve výzkumu biologické války, který se zastavil až po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Budoucí Obavy O Bezpečnost

Dnes je jen velmi málo ze 190 zemí, které tvoří Organizaci spojených národů, podezřelé z probíhajících programů vývoje biologických zbraní. Skutečnost, že takové programy vyžadují menší kapitálové investice než programy jaderných zbraní, lze je snadno maskovat, vyžadují méně prostoru, personálu a infrastruktury, usnadňuje provádění takových programů i relativně chudému státu. Existuje také obava, že by teroristické organizace světa mohly využít bioterorismus k zasazení smrtelných úderů na země a lidi, které terorizují. Je naléhavě nutné zajistit, aby země světa vzájemně spolupracovaly, aby vystopovaly a zastavily jakékoli probíhající programy vývoje biologických zbraní ve světě a také inovovaly a připravily vakcíny nebo jiné možnosti léčby proti možným biologickým zbraním. . Musí být také naplánovány řádné programy pro zvládání katastrof, aby se v budoucnu snížily ztráty vyplývající z jakýchkoli nešťastných případů biologické války nebo bioterorismu.